Nadviažme spoluprácu

Kontakt

Budeme radi, keď nás kontaktujete

Ak máte otázky, prípadne pripomienky, napíšte nám alebo zavolajte.

Sídlo

Nadácia TVORBA a UMENIE - ANDREA BRATISLAVSKÁ
Moravský Svätý Ján 693
908 71 Moravský Svätý Ján

SK81 1100 0000 0029 4903 8151

IBAN

Fakturačné údaje

IČO: 50 742 540

Transparentný účet

Slovenská sporiteľňa
Názov účtu: Nadácia TVORBA A UMENIE
SK46 0900 0000 0051 6919 7366
BIC GIBASKBX

Registrácia

Ministerstvo vnútra SR reg.číslo: 203/Na-2002/1160 zo dňa 7.3.2017

Napíšte nám