100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

Pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy sa naša nadácia rozhodla postaviť pamätník.

Slávnostné odhalenie pamätníka „Trianon – 100 rokov“ sa uskutoční vo štvrtok 8. októbra o 11:00 hodine na priestranstve pred Obecným úradom v Komjaticiach.

Vzhľadom na aktuálne prijaté opatrenia s ochorením COVID-19 sme žiaľ nútení odsunúť plánované Slávnostné odhalenie pamätníka “Trianon-100 rokov” v Komjaticiach 8.10.2020.
Budeme veľmi radi, ak sa nám odsunutú slávnosť podarí uskutočniť ešte tohto roku. O plánovanom novom termíne Vás budeme informovať ihneď, ako to bude možné realizovať.

Pamätník 100. VÝROČIA TRIANONSKEJ mierovej ZMLUVY

Tento pamätník má byť vďakou našim predkom a všetkým zúčastneným predstaviteľom štátov, ktorí podpisom tejto zmluvy odčinili krivdy páchané na našom národe a touto zmluvou medzinárodného významu boli stanovené južné hranice Slovenska.

Tento pamätník má byť aj pripomienkou pre nás a naše budúce generácie, kde a kto rozhodol o našej slobode.

Tento pamätnik má rovnako slúžiť aj ako pamätník mieru, lebo len vďaka Trianonskému usporiadaniu stredoeurópskych pomerov je zachovaná stabilita regiónu.

— Rozpočet na pamätník

Stavebná časť:  realizátor Stavmex Komjatice sro, 32 173,68 Eur
Propagácia a organizačné zabezpečenie:
  • Protokolárne služby,organizácia a moderovanie 2000,- Eur
    Tlmočnícke a hostesingové služby 1000,- Eur
  • Kokardy, pozvánky 1,0 – 2,5 Eur/ks
  • Platené uverejnenie PR článku/ tlačovej správy v agentúrnom servise SITA,spravodajskom portáli www.webnoviny.sk na 30 partnerských webov  620,- Eur

Cena zhotovenia umeleckého diela: 20 000,- Eur
Odmena autorovi:  akad.soch. Margaréta Horáková, 12 000,- Eur
Technické zabezpečenie : obec Komjatice

Prostriedky vyzbierané nad rámec rozpočtu na pamätník budú v zmysle zákona použité na rozvoj a ochranu duchovných hodnôt.

— Naša misia

Naša nadácia sa na uskutočnenie tohto význačného diela rozhodla vzhľadom na jej finančnú náročnosť usporiadať celonárodnú zbierku a zapojiť tak každého člena slovenského národa do jeho realizácie a stať sa účastným tejto historickej udalosti.

Verím, že každý komu záleží na budúcnosti našej krajiny prispeje malou čiastkou a stane sa tak súčasťou tohto odkazu. Týmto pamätníkom rovnako chceme vyjadriť svoju lásku k slovenskej zemi a jej nedeliteľnosti od Dunaja k Tatrám

Je historickou pravdou, že porušením tejto mierovej zmluvy došlo k prenasledovaniu slovenského obyvateľstva, holokaustu židovských a rómskych spoluobčanov a iných menšín. A to rovnako aj na území prvej Slovenskej republiky. Sme presvedčení, že sa poučíme z histórie a nedovolíme, aby sa toto viac zopakovalo.

Dielo bude inštalované v Komjaticiach na južnom Slovensku pri obecnom úrade.

Vizualizácia pamätníka