Nadácia tvorba a umenie - Andrea Bratislavská

Iba umenie zanechá odkaz našim potomkom

Kto sme

Kultúrne dedičstvo, jeho hodnoty a odkaz pre budúce generácie je pre nás ako rodinu veľmi dôležité.

Preto sme sa rozhodli v roku 2017 založiť túto nadáciu.

Jej účelom je rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania,umenia a umeleckej tvorby, a plnenie individuálne určenej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb pôsobiacich v oblasti umenia a ochrane kultúrnych hodnôt poskytovaním finančnej a nefinančnej podpory.

Čo robíme

01.

V máji r. 2017 naša nadácia usporiadala medzinárodné sympózium sochárov na Záhorí.

02.

Výpravná hororová comedy show, ktorá vás zavedie do podzemného sveta Bratislavy. 

03.

The Only Helga a jej hostia vás prevedú nocou na Broadwayi! 

100. výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy

Pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej mierovej zmluvy sa naša nadácia rozhodla postaviť pamätník.

Tento pamätník má byť vďakou našim predkom a všetkým zúčastneným predstaviteľom štátov, ktorí podpisom tejto zmluvy odčinili krivdy páchané na našom národe a touto zmluvou medzinárodného významu boli stanovené južné hranice Slovenska.

Dielo bude inštalované v Komjaticiach na južnom Slovensku pri obecnom úrade.

Vzhľadom na momentálnu situáciu v súvislosti s opatreniami vlády je transparentný účet dočasne uzavretý. Pevne veríme, že v zbierke budeme spoločne pokračovať, keď to situácia dovolí. Za finančné dary, ktoré ste nám doposiaľ  na realizáciu pamätníka poslali, Vám zo srdca ďakujeme.