Faksimile z 9.storočia

— Predstavitelia našej Nadácie zapožičali 4 ks historických faksimile z 9.storočia na výstavu v Brne.

S podporou: Nadácia TVORBA a UMENIE – ANDREA BRATISLAVSKÁ

Túto výstavu organizovala Masarykova univerzita s Moravským zemským archívom v Brne, archívom mesta Brna a Zemským archívom v Opave. Mimo našich faksimile na výstave prezentovali svoje písomnosti najmä Archivio Apostolico Vaticano, Diecézny archív biskupstva brnenského v Rajhrade, aribiskupský.archív v Olomouci, Moravská zemská knihovňa, Národný archív a Moravské zemské múzeum.        

Výstava „Pod ochranou svätého Petra”  sa konala v čase od 8.-27.11.2021