Renovácia vzácnych slovenských historických kníh

— Vzácne slovenské historické knihy skupujeme na domácich a zahraničných serveroch a aukciách a následne ich spolu s partnermi odborne rekonštruujeme. Takto prispievame k zachovaniu slovenského kultúrneho písomného dedičstva.

S podporou: Nadácia TVORBA a UMENIE – ANDREA BRATISLAVSKÁ

Vzhľadom na súčasnú situáciu s covidom a nemožnosťou usporadúvať akékoľvek verejné akcie sa naša nadácia rozhodla využiť tento čas produktívne. Skupujeme na domácich aj zahraničných serveroch a aukciách vzácne slovenské knihy, ktoré následne dávame odborne ošetriť a zrekonštruovať v spolupráci s nasledovnými inštitúciami:

Slovenský národný archív Bratislava, kníhviazačstvo J+D spol. s.r.o. Bratislava, Historický ústav SAV Bratislava, SNK Martin a Antikvariatik Banská Štiavnica.

Uvedené organizácie a ich zamestnanci písomnosti odborne dezinfikujú, dopĺňajú texty chýbajúcich strán a knihy rekonštruujú a ochraňujú novými vonkajšími prebalmi prípadne kazetami.

Takto prispievame k zachovaniu slovenského kultúrneho písomného dedičstva. 

Zápisky Poľovníka

1912
Uvedené dielo svetovej literatúry preložené do slovenčiny ešte v dobe národného útlaku svädčí o vysokej kultúrnej úrovni nášho národa.

Hugolín Gavlovič

1830
Absolútne prvé tlačené vydanie z roku 1830 bolo vo veľmi zlom stave. Doplnila sa prvá chýbajúca strana podľa ručne písaného originálu z roku 1755.
 
Na tomto diele je zvláštne, že ako v škole, tak aj na wikipedii sa uvádza ako „Mravúv…..” a pritom na originále jasne vidno, že tam je „Mravov….“
 

Dwa dni w Chujawe

1873

Prvé vydanie diela dva Dni v Chujave od Jonáša Záborského 1873 sa nám dostala do rúk nekompletná. Chýbajúce strany 105 -113 boli v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou doplnené v originálnej podobe, čím sa nám podarilo dielo skompletizovať. Doložené stránky sú jemným odtieňom odlíšené od pôvodných.

Priklad Života Kresianského Aneb Zrcadlo To jest Žiwot Swatých

1768
Jedná sa o preklad maďarského diela biskupa Sedmohradského Ondreja Illéša z roku 1768, ktorý preložil Ján Valášik do jazyka slovenského.
 
Aj na tomto diele z 18. storočia vidieť, že o Slovákoch ,ako o samostatnom etniku a so samostatným jazykom sa nikdy nepochybovalo.
 

Vieronauka Slovenská

1872

Veľmi zaujímavá kniha o náboženských predstavách starých Slovákov.

SANA CON SILIA MEDICA - aneb Zdrawá Radda Lékřská

1771

SANA CON SILIA MEDICA – aneb Zdrawá Radda Lékřská z roku 1771 (absolútne prvé vydanie) od evanielického kňaza Jána Tonsorisa, vlastným menom Barbierika.

Kniha je dosť poškodená (svädčí o vysokom záujme o zdravie našich predkov), má viacero chýbajúcich strán. Chýbajúce strany budú doplnené podľa originálnej tlače, ktorú nám poskytli pracovníčky Slovenskej národnej knižnice v Martine.

Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči, Ján Babylon

1870

K velikému osohu nie len pre domácu potrebu, ale aj pre hospodárstvo, obsahujúc tie najjednoduchejšie jako i najvybranejšie jedlá i pre každedennie i mimoriadne skvelé obedy.

Vlasti, národu a povolaniu verne oddaným Slovenským paniam a paničkám s úctou venuje VYDAVATEĽ.

Letopisy Matice slovenskej, Viliam Paulíny-Tóth

1870 - 1875

Letopisy Matice slovenskej zostavené Viliamom Paulíny-Tóthom rok 1870, 1872, 1874, 1875, ktoré boli už vo veľmi zlom stave, bola im urobená preväzba a pevné dosky.

Poezye, Bohuslav Tablic

1806 - 1812

Bohuslav Tablic, Poezye 1.-4. diel, veľmi vzácne knihy. Kompletná zbierka, vydané vo Vacove r.1806, 1807, 1809, 1812. Je to prvý ucelený prehľad literárneho vývinu u nás. Paměti Čžesko-Slowenských Basniřuw aneb weršovcuw, kteříž se buď to w uherské zemi zrodili, aneb aspoň v Uhřich žiwi byli.

Všetky knihy dostali jednotný kožený prebal. Originál knihy je šetrne uložený v tomto obale.

Dejiny drievnych národov, František Víťazoslav Sasinek

1867

Slovesnosť, Andrej Radlinský a F.V. Sasinek

1864 II.ROČNÍK Kniha Tretia

Časopis vychádzal každých 8 dní, predplatné na rok boli 4 zl.50kr.

Obe slovaciká boli odborne ošetrené a vybavené pevným prebalom v ktorom sú zošité v pôvodnom stave.

Nitra, Miloslav Jozef Hurban

1842

Časť kníh, ktoré sú v pôvodnom stave, ale ešte použiteľné budeme ochraňovať v špeciálnych kazetách, ktoré pre nás na mieru vyhotovuje doc. Ivan Galamboš, autorizovaný reštaurátor.

Shu’’t Chatam Sofer: Časť Šulcham Aruch

1841

Zákonník podľa ktorého sa riadi celý súčasný ortodoxný judaizmus, Sopher bol kodifikátor. Mojžiš Schreiber, vystupujúci aj pod menom Chatam Sofer, bol najväčší židovský náboženský učenec 19. storočia. Bol všeobecne uznávaným znalcom Zákona, čo spôsobovalo, že z celej Európy prichádzali do Bratislavy rabíni, aby sa s ním poradili v otázkach náboženských, ale aj svetských.

Vytlačil v Bratislave Anton Edlen von Schmid.